POŽADAVKY NA MONTÁŽ

Požadavky na nosný podklad , montáž a údržba

Obklady MAGICRETE jsou vhodné pro aplikace na svislé nebo vodorovné povrchy v exterieru a interieru – např. k obložení fasády, soklu, podezdívky, zdi, plotu a dalších. Výrobky se montují na jakýkoliv nosný podklad – cihlové, betonové, kamenné zdivo atd. Při montáži na OSB desky je nutné použit speciální lepidlo.

Z nosného povrchu se odstraní špína a jiné nečistoty, poté se provede penetrace povrhu roztokem stavební akrylové disperse „Sokrat“ v poměru 1 díl disperse: 2 díly vody.

Při montáži výrobků  na trvale vlhké zdivo (např. opěrné zdi) je doporučeno ošetřit montážní plochu stěrkovou izolací, například výrobkem AQUAFIN 2K.

Před lepením je též nutné  očistit rubovou stranu výrobku od možných nečistot.

Obklady se lepí na předem připravený povrch lepidlem Knauf Flexkleber (nebo jiným elastickým a mrazuvzdorným lepidlem třídy C2T S1) pro exteriéry a Knauf Fliesenkleber „N“ pro interiéry. Pro dodatečné zlepšení nosných vlastností je možné přidat dispersi „Sokrat“ a to do 10% objemu lepidla.

Lepidlo se řídí do potřebné konzistence a nanáší se na nosný  povrch a na rub obkladů. Obklady se poté přitlačí k montážní ploše.

Výrobky je možné řezat rozbrušovacími kotoučemi, ktere jsou určené na řezání kamene a kameniny, nebo diamantovými kotouči. V případě potřeby je možné provést dotvarování povrchu výrobků též bruskou pomocí boční stěny kotouče.

Proto, abychom zabránili předčasnému stárnutí výrobků a k předcházení  riziku vzniku výkvětů na povrchu obkladu, které jsou vystavene povětrnostním vlivům je možné provést hydrofobizaci výrobků, a to prostředkem ASOLIN-WS nebo AQUAFIN IB2.

Při montáži výrobků imitujících starou cihlu nebo holandskou nepálenou cihlu (umělá cihla) doporučujeme nanášet větší množství  lepidla. Díky tomuto postupu se vyhnete nutnosti provádět spárování. Nadměrné množství lepidla se vymáčkne tlakem a vytvoří nejenom samotné spáry, ale i krásnou texturu napodobující staré cihlové zdivo.

Většího dekoračního efektu dosáhnete přidáním práškových stavebních pigmentů do bílého lepidla (černého, žlutého, běž a jiných), které dodatečně dobarví spáry.

Keramické obklady

Montáž keramických obkladů v interiéru se provádí podle výše uvedených postupů.

Montáž keramických obkladů v exteriéru se provádí s použitím lepidla třídy C2S1 (rychloschnoucí a vysoce flexibilní lepidlo). Je nutné provádět montáž se spárou 5 mm mezi jednotlivými obklady. Následně spára se vyplňuje spárovací maltou třídy CG2. Doporučuje se oddělit zóny větší než 25 m2 kompenzační spárou.

U keramických obkladu hydrofobizace se neprovadi.

Pro provádění  montáže nejsou nutné speciální znalosti ani speciální  nářadí. Postup je natolik jednoduchý, že naprosto kdokoliv zvládne montáž sám při dodržení výše uvedených podmínek. Samozřejmě v případě zájmu můžeme Vám doporučit montážní firmu.

Odlišnosti v barevných odstínech

Možné  odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny technologií výroby, vlastnostmi vstupních surovin, rozdíly při zrání výrobků. Odlišnostmi v odstínech nemohou být považovány jako vada výrobků.

Výkvěty

Občas může dojít k výskytu tzv. vápenných výkvětů (průnik volného vápna, které je součástí betonového zboží, příp. jenž se uvolňuje z lepidla, anebo z montážního podkladu, na povrch výrobků).

Případný  výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu.

Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází  k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Výkvěty se odstraňují následujícím zbůsobem:

  • celá plocha na níž se objevují výkvěty se umyje vysokotlakým čističem (Karcher, WAP) s pracovním tlakem 120 - 150 Barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství kyseliny octové nebo citrónové (maximálně 3%).
  • následně plochu je možné ošetřit hydrofobizačním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu výkvětů. Při ošetření hydrofobizačním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spar.

Ani při využití  nejšpičkovějších a nejnovějších chemických přísad nelze technologicky zcela zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů. Vzniklé barevné rozdíly a výkvěty mohou mít různou intenzitu. Skutečnost, že výskyt výkvětů neovlivňuje kvalitu, ani užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky pouze uvádějí, že k výskytu výkvětů může dojít, avšak nemají žádný vliv na kvalitu výrobků a nejsou považovány za významné (viz ČSN EN 1338:2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska). Z tohoto důvodu nelze uznat jejich výskyt za vadu zboží.

Údržba

Výrobky z betonu nevyžadují speciální zacházení a údržbu. V obytných místnostech stačí běžný úklid vodou s mycími  prostředky, v exteriérech se doporučuje vysokotlakové mýtí (zařízení WAP nebo Karcher) jednou nebo dvakrát ročně.

Pro venkovní  použití může být na obklady nanesena dodatečná ochranná  silikonová vrstva proti grafiti.

MzhhYmFi