KAMENNÉ KOBERCE / Postup Při pokládce kamených k

Pečlivě odstraňte všechny nesoudržné vrstvy původní plochy a její povrch spláchněte tlakovou vodou nebo vysajte vysavačem. Po oschnutí vody se ujistěte, že se upravený povrch dále neodděluje.
V případě že je původní plocha připravena, můžeme přistoupit k samotné pokládce kamenného koberce, protože pryskyřice obsažená ve směsi nám povrch sama napenetruje a vytvoří můstek mezi novým kamenným kobercem a původním očištěným podkladem.
Pokud si nejsme jisti úpravou původního povrchu, penetrujeme pryskyřicí ve slabé vrstvě válečkem.
V případě, kdy je podkladem nový beton, musí se ponechat vyzrát minimálně dvacet dnů.
V žádném případě neaplikujte na nesoudržný, mokrý, mastný nebo jinak nekvalitní povrch, protože tím vaše práce i vynaložené finanční prostředky nepřinesou očekávaný výsledek!!!
Nedoporučuje se provádět pokládku kamenného koberce při teplotě nižší než 10 °C.
Nyní můžeme zahájit pokládku kamenného koberce NOVASTONE. Pryskyřici smícháme s tvrdidlem v poměru 1,8:1, a po řádném promíchání nalijeme do nádoby s připravenými kamínky a mícháme tak dlouho, dokud se všechny neobalí pryskyřicí.
Rozděláme si pouze takové množství materiálu, které stačíme zpracovat do třiceti minut.
Na připravený podklad vysypeme připravenou směs a dřevěnou latí s úpravou pro výšku vrstvy 15 mm ji srovnáme do roviny.
Ocelovým nebo nerezovým hladítkem povrch zhutníme a kamínky uhladíme do finální podoby, aby nevyčnívaly nad ostatními a tvořily hladký, jednolitý povrch.
Při pokládání kamenného koberce NOVASTONE na schodiště si musíme připravit dřevěné bednění. bednění si připravíme tak, aby všechny plochy na které budeme kamenný koberec pokládat, ponechaly mezery o výšce 15 mm mezi původním podkladem a bedněním. Dřevěné bednění je důležité ochránit vrstvou, která k sobě nepřilepí nanášenou směs. Bednění lze odstranit již po 24 hodinách.

Hladítko je nutné v průběhu pokládání kamenného koberce otírat ředidlem S6005, aby se předešlo nalepení kamínků.
Při napojování zakončíme vrstvu do hrany a ne do ztracena, aby spoj při napojování nebyl viditelný.


YjNjZm